Het eigen risico is simpelweg het bedrag wat je zelf moet betalen op het moment dat je een schade claimt bij je verzekeraar.

Voorbeeld:

Eigen risico autoverzekering

Je hebt een All risk autoverzekering met een eigen risico van E300,-

Er ontstaat, door jouw toedoen, parkeerschade aan je auto, je laat de schade repareren en de kosten hiervoor bedragen E500,-, je krijgt nu
van de verzekeraar E500,- minus E300,- eigen risico = E200,- vergoedt.

Uiteraard is het zo dat hoe hoger je eigen risico is hoe lager je maandlasten worden.

Nu is het zo dat verzekeraars hier allemaal op hun eigen manier mee omgaan, sommigen werken met een standaard eigen risico en bij anderen is er weer helemaal geen eigen risico.

Ik wil geen eigen risico

Als je liever geen eigen risico wilt kan je hiervoor kiezen, ook bij de verzekeraars die een standaard eigen risico hanteren bestaan over het algemeen mogelijkheden tot “afkopen eigen risico”, dit wil niets meer zeggen dan dat het eigen risico middels een opslag in je maandpremie wordt verwerkt.
LET OP: afkoop eigen risico is over het algemeen alleen mogelijk voor All Risk schades!! (bijvoorbeeld parkeerschade die je zelf veroorzaakt) Eigen risico op WA plus schades kan over het algemeen niet afgekocht worden, dit verschilt echter per verzekeraar.

Ik wil wel eigen risico

Als jij het gevoel hebt dat een hoog eigen risico voor jou gaat werken moet je op een aantal zaken letten:

Let op waar je een reparatie laat uitvoeren!

Verzekeraars hebben over het algemeen afspraken met schadeherstellers, het kan zo zijn dat je een hoger eigen risico hebt op het moment dat je een reparatie uit laat voeren door een bedrijf waar de verzekeraar geen afspraken mee heeft. Het kan ook zo zijn dat je helemaal geen eigen risico betaalt op het moment dat je de reparatie uit laat voeren door een “aangesloten” schadehersteller.
Een en ander kan dus behoorlijk schelen en het is dus goed om altijd je voorwaarden even door te lezen om zeker te weten hoe dit met jouw verzekeraar zit.

Leeftijdsgebonden eigen risico

Het kan zo zijn dat als je onder de 24 jaar bent, je een fors hoger eigen risico voor je kiezen krijgt. Voor sommige verzekeraars behoor jij met een leeftijd van onder de 24 jaar tot een “verhoogd risico” groep en dit wordt verwerkt in (onder meer) je eigen risico

Vergelijk en sluit gelijk af!