Als je onverzekerd de weg opgaat neem je grote risico’s, deze risico’s liggen met name op het financiële vlak:

Ten eerste riskeer je een forse boete (E400,-), de kans dat je deze ook krijgt als je met een onverzekerde auto op pad gaat is de laatste jaren ook fors toegenomen.

De RDW controleert en handhaaft de afgelopen jaren steeds strenger en maakt hierbij ook volop gebruik van zijn informatiesystemen. Net als bij een verlopen APK signaleert de RDW onverzekerde voertuigen en neemt hierop actie.

Daarnaast kan je ook “gepakt” worden doordat de politie je staande houd.

Schadeclaims:

Onverzekerd betekent ongedekt!

Als je bij een ongeval of andersoortige schade betrokken raakt bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die hierbij ontstaat. De bedragen die hiermee gemoeid zijn kunnen al snel zeer fors oplopen, zeker in het geval er schade aan personen is ontstaan.

Als er een overlijden te betreuren is, of bijvoorbeeld blijvend letsel en/of langdurige revalidatie kan dit snel oplopen tot miljoenen Euros.

Je bent en blijft namelijk aansprakelijk voor alle kosten die hiermee gepaard gaan, zolang deze optreden!
Dit betekent dus alle medische kosten maar ook bijvoorbeeld inkomstenderving die ontstaat.

De kans op en persoonlijk faillissement is in dit soort gevallen dus de meest voor de hand liggende en de ellende is voor alle betrokken partijen niet te overzien, iets wat je dus ten alle tijden wilt voorkomen.

Vergelijk en sluit gelijk af!