De WA autoverzekering is de autoverzekering die minimaal verplicht is om met je auto de openbare weg op te mogen.

Deze autoverzekering heeft als belangrijkste kenmerk dat deze:

A. Het goedkoopste is
B. De kleinste dekkingsgraad kent

De prijs van de verzekering en de dekkingsgraad hebben uiteraard met elkaar te maken.

Wat is een WA?

Met een WA verzekering is schade die ontstaat door toedoen van jouw auto aan andere bezittingen/personen gedekt.
Hieronder valt bijvoorbeeld ook schade die ontstaat door van jouw auto afvallende lading (inclusief schade door aanhangwagens en caravans die door het verzekerd voertuig worden getrokken)

Schade die aan jouw auto of persoon wordt veroorzaakt is niet gedekt met een WA verzekering. (uiteraard ligt dit anders als de “schuld” van de schade bij de “tegenpartij” ligt)
Ook zaken als diefstal, blikseminslag, brand, ruitschade, aanrijdingen met dieren en de zogenaamde “ander van buitenaf komend onheil” zijn niet gedekt onder de WA autoverzekering.

De WA verzekering wordt daarom over het algemeen aangeraden wanneer de waarde van je auto “laag” is.
Als vuistregel moet je hierbij denken aan auto’s ouder dan 10 jaar.

Vergelijk en sluit gelijk af!