Ontwikkelen autoverzekeringen zelfrijdende auto's nu starten

autoverzekeringen zelfrijdende auto’s

Autoverzekeringen van nu zijn afgestemd op auto’s die worden bestuurd door mensen. Maar de zelfrijdende auto komt er sneller aan dan de meeste mensen denken. Het is twee voor twaalf voor autoverzekeraars, want zelfrijdende auto’s vragen om andere autoverzekeringen. Een van de belangrijkste kenmerken, de vaststelling van aansprakelijkheid, zal op een andere manier geregeld moeten worden.

Aangepaste regelgeving en aanpassing van autoverzekeringen

De technologische ontwikkeling van zelfrijdende auto’s gaat heel snel. Aan de beschikbare infrastructuur hoeft niet gewerkt te worden, want die is er al, immers zelfrijdende auto’s kunnen van het bestaande wegennet gebruik maken. Belangrijk is nu dat de regelgeving wordt aangepast evenals dat autoverzekeringen worden aangepast. Op dit moment is het nog zo dat een bestuurder aansprakelijk is, maar een zelfrijdende auto kent geen bestuurder meer. Er zal gekeken moeten worden wie bij autonome auto’s aansprakelijk is. Dit zal beoordeeld moeten worden aan de hand van de oorzaak van een auto ongeluk. Want stel dat een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt: Was het de software of de hardware die faalde? In een nieuwe autoverzekering moet zowel de inzittende als de producent van de zelfrijdende auto door de autoverzekering beschermd worden.

Zelfrijdende auto in 2040 de nieuwe standaard

Ontwikkelen autoverzekeringen zelfrijdende auto's nu starten

De verwachting is dat de zelfrijdende auto in 2040 de nieuwe standaard zal zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar het is slechts 24 jaar weg. De komende 24 jaar zal een viertal fases doorlopen worden alvorens de zelfrijdende auto de standaard is, namelijk: kennismaking, eerste versnelling, versnelling en volle snelheid.

Kennismaking
In de eerste fase, de kennismaking, zal de zelfrijdende auto worden geïntroduceerd.

Eerste versnelling
In de tweede fase gaat men over van kennismaking naar eerste versnelling. Deze fase gaat van start in 2017. Er zal in de tweede fase kennis worden gemaakt met het introduceren van de gedeeltelijke vervanging van de autobestuurder. Meer consumenten zullen in deze fase kennismaken met de zelfrijdende auto.

Versnelling
Na de tweede fase volgt de derde fase: versnelling. Deze start over 5 jaar. Dan zal het meer dan gewoon zijn dat zelfrijdende auto’s deel uitmaken van het verkeer. Omdat er steeds meer zelfrijdende auto’s geproduceerd en gekocht worden zullen de productiekosten daarmee dalen en daardoor kunnen steeds meer consumenten een zelfrijdende auto aanschaffen.

Volle snelheid
De vierde fase, volle snelheid, zal ingaan in 2025. In deze fase gaat de wereldwijde transformatie van start. Alle nieuwe auto’s die op de markt komen zullen autonoom rijdende auto’s zijn. Uiteindelijk zal de zelfrijdende auto in 2040 de nieuwe standaard zijn.

Autoverzekeringen voor zelfrijdende auto’s

Autoverzekeringen zullen met de overgang van bestuurbare naar zelfrijdende auto’s mee veranderen. Een van de belangrijkste kenmerken van een autoverzekering die zal veranderen is de manier waarop de aansprakelijkheid geregeld zal zijn. Er is nog iets dat van dat grote invloed zal zijn op de verzekeringsbranche, namelijk dat het aantal ongelukken sterk zal afnemen. Men verwacht dat het aantal ongelukken met 80 procent gedaald zal zijn in 2040. Dat heeft waarschijnlijk tot gevolg dat er in de toekomst minder autoverzekeraars zullen zijn. Het is afwachten wie zal overleven en wie zal omvallen.

Ook is er de verwachting dat er minder auto’s zullen worden verkocht. Consumenten zullen gebruik gaan maken van de mogelijkheid dat zelfrijdende auto’s met anderen gedeeld kunnen worden. Een andere mogelijkheid is dat er consumenten zullen zijn die alleen op afroep gebruikmaken van een zelfrijdende auto. In dat geval wordt een autonome auto niet gekocht, maar tijdelijk gehuurd.

Rijgedragverzekering (gepersonaliseerde autoverzekering) wordt met de zelfrijdende auto overbodig

In de verzekeringsbranche is een nieuwe ontwikkeling gaande met betrekking tot de rijgedragverzekering, ook wel gepersonaliseerde autoverzekering genoemd. Bij dit type autoverzekering wordt het rijgedrag van een automobilist in de gaten gehouden door middel van een tracking systeem in de auto. Op basis van het rijgedrag wordt de premie van de autoverzekering vastgesteld. Autoverzekeraars lopen nu al tegen het probleem aan dat veel automobilisten huiverig zijn om een tracking systeem in de auto te plaatsen. Veel consumenten willen dit zelfs niet wanneer daar een leuke korting tegenover staat. De privacy lijkt daarmee voor veel automobilisten belangrijker te zijn dan korting op de autoverzekering.

Wanneer de zelfrijdende auto er is zal een rijgedragverzekering niet meer nodig zijn, immers is er geen sprake meer van een bestuurder bij een autonoom rijdende auto. Het is dan ook maar de vraag of de gepersonaliseerde autoverzekering nog bij alle autoverzekeraars ingevoerd zal worden. Progressive, een grote Amerikaanse autoverzekeraar, liet diverse onderzoeken uitvoeren om te kijken of automobilisten bereid zijn om mee te werken aan het omzetten van hun gewone autoverzekering naar een rijgedragverzekering. 40 Procent van de ondervraagden gaf aan niet bereid te zijn over te stappen naar een rijgedragverzekering. Progressive werkt vanaf 2016 met een smartphone-app. De autoverzekeraar hoopt dat de app zorgt voor een lagere toetredingsdrempel en dat meer verzekerden bereid zijn om data over hun rijgedrag door te sturen. Niet alleen voor een korting op de premie, maar ook om te leren hoe zij hun rijgedrag kunnen verbeteren.

Veel automobilisten maken zich zorgen over hun privacy die door een rijgedragverzekering in het geding komt. Dat is op dit moment dan ook de grootste drempel voor bestuurders om een rijgedragverzekering af te sluiten. Paul Saffo (docent Standford University) denkt dat de rijgedragverzekering op langere termijn hoogstwaarschijnlijk onvermijdelijk is. Volgens hem is het dan ook een kwestie van tijd voordat de gepersonaliseerde verzekering gemeengoed zal zijn. Uit historische data blijkt dat Amerikaanse consumenten bereid zijn hun privacy op te offeren in ruil voor gemak. Saffo verwacht dan ook dat consumenten uiteindelijk toch overstag gaan.

Investeren in het ontwikkelen van autoverzekeringen voor zelfrijdende auto’s is verstandiger

Nu is het natuurlijk wel zo dat de ontwikkeling van de zelfrijdende auto erg snel gaat. Het is dan ook maar de vraag of de rijgedragverzekering een lang leven beschoren zal zijn. Wellicht doen verzekeraars er verstandiger aan om zich nu te gaan focussen op het ontwikkelen van autoverzekeringen voor zelfrijdende auto’s, dat is immers de toekomst. Wie nu daarin investeert heeft straks betere overlevingskansen.

Vergelijk en sluit gelijk af!