Hoe moet je een autoverzekering opzeggen

Sinds 1 maart 2010 kan je heel wat sneller je autoverzekering opzeggen dan vroeger het geval was. Wettelijk gezien zijn verzekeraars namelijk verplicht om je verzekering per maand opzegbaar te maken. Vroeger zat je vaak vast gedurende een volledig kalenderjaar wanneer je voor een verzekeraar koos. Van een autoverzekering opzeggen binnen dat jaar was geen sprake. Naast de wettelijke termijn van een maand zijn er verschillende verzekeraars waar de autoverzekering opzeggen nog sneller kan. Je autoverzekering opzeggen per dag is soms zelfs mogelijk. Wanneer je een verkeerde keuze hebt gemaakt, hoeft dit dus geen onoverkomelijk probleem te zijn dat je nog een jaar meesleept. Het voordeel hiervan is dat de verzekeraars vaak een betere dienstverlening bieden. Ze weten dat je anders heel snel naar ergens anders kunt gaan met je autoverzekering.

Hoe moet je een autoverzekering opzeggen?.

Opzeggen doe je door een brief te sturen of laten sturen naar je verzekeraar. Veel verzekeraars bieden je aan om dit voor jou te doen als een overstapservice wanneer je ervoor kiest om je autoverzekering bij hen af te sluiten. Deze brief dient duidelijk te vermelden wat zijn doel is, namelijk je verzekering opzeggen. Daarnaast maak je vermelding van de datum van opzegging en einde van je contract. Vergeet zeker niet om de referentie van het contract te vermelden, dit vermijdt verwarring en fouten. Wil je er zeker van zijn dat er nadien geen mogelijkheid tot discussie is, dan stuur je de brief per aangetekend schrijven. Je autoverzekering opzeggen is niet moeilijker dan dat. Gezien een autoverzekering verplicht is in Nederland gaat een autoverzekering opzeggen steeds hand in hand met een autoverzekering afsluiten. Meestal kan je de nieuwe verzekeraar de opzegging laten regelen. Tenzij je geen auto meer hebt natuurlijk. In dat geval zul je de brief altijd zelf moeten opstellen.

Vergelijk en sluit gelijk af!